جلسه مشترک بسیج مهندسین عمران استان با بسیج سازندگی در خصوص هماهنگی نظارت رایگان بر پروژه های بازسازی مناطق سیل زده آق قلا با حضور تعدادی از مهندسین بسیجی داوطلب نظارت برگزار گردید.
برنامه بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" شهرستان آزادشهر با حضور مهندسین بسیجی برگزار گردید.
برنامه بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" شهرستان آزادشهر با حضور مهندسین بسیجی برگزار گردید.
برگزاری جلسه مشترک با بسیج سازندگی در خصوص معرفی مهندسین بسیجی جهت نظارت رایگان بر پروژه های نوسازی مناطق سیل زده آق قلا
برگزاری بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" آزادشهر
برگزاری بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" آزادشهر

tax

جلسه مشترک بسیج مهندسین عمران استان با بسیج سازندگی در خصوص هماهنگی نظارت رایگان بر پروژه های بازسازی مناطق سیل زده آق قلا با حضور تعدادی از مهندسین بسیجی داوطلب نظارت برگزار گردید.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان صورت گرفت
جلسه مشترک کارگروه "مسکن و ساختمان" بسیج مهندسین عمران استان با کانون بسیج مهندسین عمران گرگان برگزار گردید.
برنامه بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" شهرستان آزادشهر با حضور مهندسین بسیجی برگزار گردید.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان صورت گرفت
جلسه مشترک کارگروه "مسکن و ساختمان" بسیج مهندسین عمران استان با کانون بسیج مهندسین عمران گرگان برگزار گردید.
دومین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوعات: ادامه بررسی راهکارهای رونق تولید در عرصه صنعت ساختمان و تغییرات اخیر صورت گرفته در هیات مدیره دفتر نمایندگی نظام مهندسی گنبد برگزار گردید.
همایش تخصصی "تحقق هویت اسلامی ایرانی در معماری و شهرسازی" با حضور مهندسین بسیجی و با سخنرانی دکتر نقره کار در گرگان برگزار شد.
جلسه مشترک بسیج مهندسین عمران استان با بسیج سازندگی در خصوص هماهنگی نظارت رایگان بر پروژه های بازسازی مناطق سیل زده آق قلا با حضور تعدادی از مهندسین بسیجی داوطلب نظارت برگزار گردید.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان صورت گرفت
جلسه مشترک کارگروه "مسکن و ساختمان" بسیج مهندسین عمران استان با کانون بسیج مهندسین عمران گرگان برگزار گردید.
برنامه بازدید علمی از روستای تاریخی "پارسیان" شهرستان آزادشهر با حضور مهندسین بسیجی برگزار گردید.

شعار سال

تبلیغات