پنجمین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوع: "مسکن مهر" برگزار گردید.
برگزاری پنجمین جلسه هیات اندیشه ورز در سال ۹۸

tax

پنجمین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوع: "مسکن مهر" برگزار گردید.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان بمناسبت یوم الله ۱۳ آبان،با صدور بیانیه ای، آحاد ملت شریف استان بویژه جامعه مهندسین فرهیخته را به شرکت پرشور در راهپیمایی این روز الهی دعوت نمود.
کارگاه آموزشی "نگارش و ویراستاری علمی" با حضور مهندسین بسیجی کانون بسیج مهندسین عمران گنبد، در محل سالن کنفرانس دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان گنبد برگزار گردید.
کارگاه آموزشی "نگارش و ویراستاری علمی" با حضور مهندسین بسیجی کانون بسیج مهندسین عمران گنبد، در محل سالن کنفرانس دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان گنبد برگزار گردید.
از سوی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان صورت گرفت
جلسه مشترک کارگروه "مسکن و ساختمان" بسیج مهندسین عمران استان با کانون بسیج مهندسین عمران گرگان برگزار گردید.
دومین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوعات: ادامه بررسی راهکارهای رونق تولید در عرصه صنعت ساختمان و تغییرات اخیر صورت گرفته در هیات مدیره دفتر نمایندگی نظام مهندسی گنبد برگزار گردید.
پنجمین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان گلستان با موضوع: "مسکن مهر" برگزار گردید.
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان بمناسبت یوم الله ۱۳ آبان،با صدور بیانیه ای، آحاد ملت شریف استان بویژه جامعه مهندسین فرهیخته را به شرکت پرشور در راهپیمایی این روز الهی دعوت نمود.
کارگاه آموزشی "نگارش و ویراستاری علمی" با حضور مهندسین بسیجی کانون بسیج مهندسین عمران گنبد، در محل سالن کنفرانس دفتر نظام مهندسی ساختمان شهرستان گنبد برگزار گردید.

شعار سال

تبلیغات